Love Hangover


Something inside has died
And I can't find
The way to get to you
And although I've tried
And I'd kill to revive it
But so on it goes
There were times that I
Would break down and cry
Just because of your sweet love
But now when I cry
I fear it might die
And I'm begging you to see
It ain't over
It's just a love hangover
It ain't over
It's just a love hangover
It's just a feeling inside
That I've realised
We have to move it on
But I'm desperate to know
That you feel it so
And that you want to keep hanging on
It ain't over
It's just a love hangover
It ain't over
It's just a love hangover
It's just a love hangoverCaptcha
Liedje Scarlet Love Hangover is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Hangovermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet Love Hangover downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Hangover in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.