Virgin


Lovely man, how sweet are you?
Your loving me, it cuts right through
But in your past you held another like me
I'm angry that you had a life before me
I promise you it's not a real concern
Take this from me, I'll keep it sweetly brief
It's just the thought of you in the arms of another like me
I'm angry that you had a life before me
She's had you
I didn't want a virgin
I've been around, you've been around (been around round)
I want to be your only lover
I didn't want a virgin
I've been around, you've been around (been around round)
I want to be your only lover
Take this from me, I'll keep it sweetly brief
It's just the thought of you in the arms of another like me
I'm angry that you had a life before me
She's had you
I didn't want a virgin
I've been around, you've been around (been around round)
I want to be your only lover
I didn't want a virgin
I've been around, you've been around (been around round)
I want to be your only lover
I can't get your past out of my head
I wish I could let it go
Let it go, let it go
I didn't want a virgin
I didn't want a virgin
I want to be, I want to be your lover
I didn't want a virgin
I didn't want a virgin
I want to be your only loverCaptcha
Liedje Scarlet Virgin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Virginmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet Virgin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Virgin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.