Shu Ba Du Poo Ba


J'ai achet? pour Anna,
Un gadget fantastique,
Un animal en peluche,
Qui lui fait les yeux doux,
Quand elle tire, Shu ba du ba loo ba
La ficelle, Shu ba du ba loo ba
Il lui repond, ca me rend fou
Maintenant avec Anna,
Nous ne sommes plus jamais seul,
Il est l? sur l'oreiller
Qui lui fait les yeux doux,
elle lui tire, Shu ba du ba loo ba
La ficelle, Shu ba du ba loo ba
Ca continue, il me rend fou
Peut etre qu'un jour Anna,
En aura marre de lui,
Alors je serais le seul,
A lui faire les yeux doux,
Comment lui dire, Shu ba du ba loo ba
Que je l'aime, Shu ba du ba loo ba
Lorsque j'entend, Shu ba du ba loo ba
Ca me rends fou
Peut etre qu'un jour Anna,
En aura marre de lui,
Alors je serais le seul,
A lui faire les yeux doux,
Comment lui dire, Shu ba du ba loo ba
Que je l'aime, Shu ba du ba loo ba
Lorsque j'entend, Shu ba du ba loo ba
Ca me rends fouCaptcha
Liedje Serge Gainsbourg Shu Ba Du Poo Ba is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shu Ba Du Poo Bamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Serge Gainsbourg Shu Ba Du Poo Ba downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shu Ba Du Poo Ba in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.