Be My Salvation


Plead my cause oh Lord, fight for me
Be my shield, stand for me

[Chorus:]

Jesus, my King
My God, my friend, my everything
And I'll sing to You, I'll sing to Your name
Be my salvation

Let the Lord be magnified, give Him praise
Let me shout for joy, and be glad in His name

[Chorus]

I see the Lord, seated on the throne, exalted
And the train of His robe, fills the temple with glory

[Chorus]Captcha
Widget
Liedje Seven Places Be My Salvation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Be My Salvationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Seven Places Be My Salvation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Be My Salvation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.