Justice From Hell


[Sinner, Naumann]

Every night
I woke up on the dark side, tangled in lies
Chasing dreams, the night's getting colder
You're not in sight

[Chorus 1:]

I don't want you, I don't need you
I don't care for you
You want to hurt me, wanna see me bleeding
I'm still alive

[Chorus 2:]

One life, one chance
You live just for the moment
One life, one chance
Even if heaven falls I'm living with the justice from hell

I believe this message's from you
You call me king of fools
Justice is gone and justice is done
Accept my rules

[Chorus 1 & 2]

I don't want you, I don't need you
I don't care for you
You want to hurt me, wanna see me bleeding
I'm

One life, one chance
You live just for the moment
One life, one chance
Even if heaven falls

[Chorus]

From hellCaptcha
Widget
Liedje Sinner Justice From Hell is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Justice From Hellmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sinner Justice From Hell downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Justice From Hell in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.