Rum And Coca Cola


Rumors are flying
That you've got me sighing
That I'm in a crazy kind of a daze
A lazy sort of a haze
When I go walking
I hear people talking
They say our affair is not just a passing phase

And they whisper 'bout the flowers
You keep sending me by the dozen
And they wonder 'bout the hours
That you spend with me, it keeps them buzzin'

Rumors are flying
And I'm not denying
That people are sure I'm falling in love with you
'Cause for a change, darling
All the rumors are true

------ guitar solo ------

And they whisper all about the flowers
The many little flowers you keep sending me by the dozen
And they wonder all about the hours
That you spend with your baby, what do you do-do-do
That keeps 'em buzzin' all the time, all the time

Rumors are flying
And I'm not denying
That people are sure I'm falling in love with you
'Cause for a change, darling
All the rumors are trueCaptcha
Liedje Sisters Andrews Rum And Coca Cola is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rum And Coca Colamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sisters Andrews Rum And Coca Cola downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rum And Coca Cola in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.