Dont Talk Like


Dont talk like
Like youre nineteen
Youre thirty-five
If youre a day
Dont act like
Like youre nineteen
Everyone is waiting

Havent I done enough this time
Havent I done enough today

Dont stope here she said
Dont say that
A part of me is dead
Numb just like a
Fallen lim
Like what youve left behind

Theres a part of me
That works just like a child
Theres a part of me
Thats youCaptcha
Widget
Liedje Sleater-Kinney Dont Talk Like is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dont Talk Likemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney Dont Talk Like downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dont Talk Like in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.