Songtekst van Slim Whitman: Ill Take You Home Again Kathleen

Ill Take You Home Again Kathleen


I'll take you home again
Kathlee-een
Across the ocean
Wild and wi-ide
To where your heart
Has ever bee-een
Since first you were
My bonnie bride

The roses all
Have left your cheek
I watched them
Fade away and die
Your voice is sad
When you speak
And tears bedim
Your lovin' eyes

Oh-oh-oh-oh-I will take you back
Kathlee-ee-een
To where your heart
Will feel no pai-ain
And when the fields
Are fresh and gree-een
I-I'II take you to your home
Kathleen

[whistle]

Mm-mm, mm-mm-mm-mm-mm-mm

And when the fields
Are fresh and gree-een
I-I-I'II take you to your home
Kathlee-eenCaptcha
Liedje Slim Whitman Ill Take You Home Again Kathleen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ill Take You Home Again Kathleenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Slim Whitman Ill Take You Home Again Kathleen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ill Take You Home Again Kathleen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.