Songtekst van S.O.D. (Stormtroopers Of Death): Douche Crew

Douche Crew


Why do you play so fastto be cool?
If you think you'll lastyou're just fools
You try to be somethingthat you're not
And all you do is fill our earswith rot
You claim to play hardcore
Well that's a bunch of shit
You're just a bunch of snot nosed kids
A real group of tits
You make your bed you lay in
I bet it's made of shit
You think you're all so macho
I bet you all have clits

You're just a douche crew
You're just a douche crew
You're just a douche crew
You're just a douche crew
We offered you our hands
Yu just turned your backs
You're just a bunch of poser douchbag
Faggot, dickless, hacks
Wearing all their douchy clothes
They like to watch each other pose
They're all the same, so fuckin' lame
We'll shove their spikes right up their holes
[CHORUS-MOSH PART]Captcha
Widget
Liedje S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Douche Crew is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Douche Crewmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Douche Crew downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Douche Crew in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.