Songtekst van Song Parodies: Youre The One That I Want

Youre The One That I Want


Vader: I got kills, they're multiplyin'
And to rule is my goal
When I'm Emp'ror, we'll be smilin'
It's electrifyin!
Luke: You better shape up
'Cause my Dad's in there
Yes, I feel the good in you
You better shape up
You cut off my hand,
but my heart is just as true
Vader: Join me, son!
Luke: Dad, I came back here for you!
You're the one that I want
hoo hoo hoo, sonny!
The one that I want
hoo hoo hoo, sonny!
The one that I want
hoo hoo hoo, the one I need
Oh yes indeed!
Vader: I see you've made a new weapon
And I'm so proud of you
but the Dark Side holds my affection
Walk this way
Luke: You better shape up
You were Anakin
You can still be sanctified!
Vader: You better shape up
You learned much from Ben
but you don't know the Dark Side!
It's too late!
Luke: Then my father's truly died!
You're the one that I want
hoo hoo hoo, sonny!
The one that I want
hoo hoo hoo, sonny!
The one that I want
hoo hoo hoo, the one I need
Oh yes indeed!Captcha
Widget
Liedje Song Parodies Youre The One That I Want is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Youre The One That I Wantmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Song Parodies Youre The One That I Want downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Youre The One That I Want in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.