How Great Thou Art


Oh Lord my God when I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy hands have made
I see the stars I hear the rolling thunder
Thy art throughout the universe displayed
Then sings my soul my Saviour God to Thee
How great Thou art how great Thou art
Then sings my soul
[ choir ]
When Christ shall come with shout of acclamation
And calls me home what joy shall fill my heart
Then I shall bow in humble adoration
And there proclaim my God how great Thou art
Then sings my soul
How great Thou art how great Thou artCaptcha
Widget
Liedje Sonny James How Great Thou Art is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How Great Thou Artmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sonny James How Great Thou Art downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How Great Thou Art in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.