Songtekst van Spandau Ballet: She Loved Like Diamond

She Loved Like Diamond


She ran the risk from unity
Obsession dies alone with tragedy
She loved like diamond
She loved like diamond
And cut so hard
She died

A passion course that leads to pain
An acid taste that laced her soul again
She loved like diamond
She loved like diamond
And cut so hard
She died

Another path, I've run them all
The rain has cleared the stains, no trace at all
She loved like diamond
She loved like diamond
And cut so hard
She diedCaptcha
Liedje Spandau Ballet She Loved Like Diamond is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She Loved Like Diamondmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Spandau Ballet She Loved Like Diamond downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She Loved Like Diamond in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.