All ET:s Arent Nice


Magazines and movie screens are showing us
aliens who are visiting earth, they are cute and nice
It's all a thing to make us feel superior
Hiding the truth about monsters who will conquer us
Face the fact, beware of an attack,
all ET:s aren't nice
They might be here any night so get ready for a fight,
all ET:s aren't nice
In the USA the CIA doesn't want us to know
about experiments with aliens and UFO:s
So load your gun and get together, join the ARM
Save the planet, never surrender, let's give them hell!
Face the fact, beware of an attack,
all ET:s aren't nice
They might be here any night so get ready for a fight,
all ET:s aren't niceCaptcha
Liedje S.P.O.C.K All ET:s Arent Nice is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All ET:s Arent Nicemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S.P.O.C.K All ET:s Arent Nice downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All ET:s Arent Nice in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.