Get Out The StateI wanted to be your friend
I wanted to get to know ya
I wanted to be your friend
I wanted to get to know ya
I wanted, I wanted, wanted to be your friend
I wanted, I wanted, wanted to be your friend
No kidding
I wanted to hang out some
I thought when you danced it looked all right
I thought that you talked pretty cool
But don't get me wrong I wasn't uptight
Intentions they fly out the window when you left
The window stay open and light before I said
No kidding
Although it was nothing heavy
There's things that I could have showed ya
Like how I wanted to be your friend
I wanted to get to know ya
I wanted, I wanted, wanted to be your friend
I wanted, I wanted, wanted to be your friend
No kidding
Kidding
Wanted
Wanted
Wanted to
Wanted to
Wanted to
Wanted to
Wanted to
WantedCaptcha
Widget
Liedje Spoon Get Out The State is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Out The Statemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Spoon Get Out The State downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Out The State in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.