Songtekst van Super Furry Animals: If You Dont Want Me To Destroy You

If You Dont Want Me To Destroy You


If you don't want me to destroy you
Take a leaf out of my book
Turn it round and have a look
Because I don't want you to destroy me
I'll commit myself to be
In and out of every tree

Gravity
You just hold me down so quietly
You just pull me back

When the insects fly all around you
Do you reach and aim a hit
Or do you lie around a bit?
And when the animals gather round you
Do you ask them for the time
Or do you run away and whine?

Gravity
You just hold me down so quietly
You just pull me back

Gravity
You just hold me down so quietly
You just pull me down to earth
Let me grow into the depths of your infinity
I can sense your presence in the vicinityCaptcha
Liedje Super Furry Animals If You Dont Want Me To Destroy You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If You Dont Want Me To Destroy Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Super Furry Animals If You Dont Want Me To Destroy You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If You Dont Want Me To Destroy You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.