Arto


Life is a waterfall,
We won in the river and won again after the fall
Swimming through the void we hear the Word
We lose ourselves but we gain it all

We are the ones that want to play
Always want to go but you never want to stay
We are the ones that want to choose
Always want to play but you never want to lose

Areas, In the sky
When you lose small minds you free your life

Life is a waterfall
We drink from the river then we turn around put up our wall
Swimming through the void we hear the Word
We lose ourselves but we find it all

We are the ones that want to play
Always want to go but you never want to stay
We are the ones that want to choose
Always want to play but you never want to lose

Areas, In the sky
When you lose small minds you free your life
Areas, In the sky
When you free your eye's eternal prize
Areas, In the sky
When you lose small minds you free your life
Areas, so up high
When you free your eye's eternal prizeCaptcha
Widget
Liedje System Of A Down Arto is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Artomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje System Of A Down Arto downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Arto in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.