AshamedWhat have I become,
I'm always on the run
Chasing demons will I fail again?
Watch me come undone,
I'm helpless on my own
I'm a time-bomb, baby, ready to explode
I want to be closer

But I'm ashamed, again
I'm ashamed, again

The fool have reached the door,
He can't take it anymore,
Asking for one more chance again,
Will you say no?
I'm begging on my knees,
Will you, will you please
Swallow an ounce of your pride and finally let me in
Under your spell there's me,
I want to tell you the truth

But I'm ashamed, again
I'm ashamed, again

A grand goddess and a volatile mind
Unjust for you
Under your spell there's me,
I want to tell you the truth

But I'm ashamed, again
I'm ashamed, again
But I'm ashamed, again
I'm ashamed, again
I'm ashamedCaptcha
Widget
Liedje Takida Ashamed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ashamedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Ashamed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ashamed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.