Bad Seed


Open your eyes,
Why can't you do this sober?
Have to realize,
You must fight this sober

How do you find your reasons why?
What do you get by?
Each day planting bad seeds in the crowd
How do you feel when you cannot cry?
The bottle's empty, and the rage will no longer hide
Mmmhm You must do this!

Your soul is on fire,
Will it burn before it's over?
Ease your desire,
You must fight this sober

How do you find your reasons why?
What do you get by?
Each day planting bad seeds in the crowd
How do you feel when you cannot cry?
The bottle's empty, and the rage will no longer hide
Oh no

You must fight this sober

How do you find your reasons why?
What do you get by?
Each day planting bad seeds in the crowd
How do you feel when you cannot cry?
The bottle's empty, and the rage will no longer hideCaptcha
Widget
Liedje Takida Bad Seed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bad Seedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Bad Seed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bad Seed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.