Broken (from 'Thorns')I was broken and alone
I wanna rest my bones
The sun is shining now but
Still I'm feeling cold

I was broken and alone
I wanna rest my bones
The sun is shining now but
Still I'm feeling cold

I had a demon in my head
I don't know what I've said
I'm so sorry for the stories that I've told

Now that it's for real
And you know it
I'm just gonna let it out
I'm just gonna let it out

I'm having nightmares all the time
For reasons I can't find
It's getting darker now but
I wont close my eyes

Now that it's for real
And you know it, you know it
I'm just gonna let it out
I'm just gonna let it out
Oh yeah

Since now I'm gonna make it alone
Don't try I wanna be on my own
It's brighter now
I will make it on my own

I was broken and alone
I wanna rest my bones
The sun is shining now but
Still I'm feeling cold
Yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah

Since now I'm gonna make it alone
Don't try I wanna be on my own
Since now I'm gonna make it alone
Don't try I wanna be on my own
It's brighter now
I will make it on my ownCaptcha
Widget
Liedje Takida Broken (from 'Thorns') is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Broken (from 'Thorns')mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Broken (from 'Thorns') downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Broken (from 'Thorns') in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.