Curly Sue


Your strength is so hard to find,
I feel so much stronger now,
The feeling´s alright - your words make me whole again,
Those eyes cannot ever lie,
You're so divine,
I'm not ever alone, you're not ever alone

I'm head over heels, goddess of mine,
Your curls touching my face and now I can fly
You brought my life back,
The glory you found,
I'm in deep debt, without you I wouldn't survive
I'm not ever alone

Your smile is heavenly,
I don´t deserve all the love,
That you're giving to me - your touch makes it hard to breathe,
The shiver's around me now,
You're so fine

I'm head over heels, goddess of mine,
Your curls touching my face and now I can fly
You brought my life back,
The glory you found,
I'm in deep debt, without you I wouldn't survive

The heart is pumping for my life,
The mind is happy and I,
I will love you till the day I die

I'm head over heels, goddess of mine,
Your curls touching my face and now I can fly
You brought my life back,
The glory you found,
I'm in deep debt, without you I wouldn't survive

I'm head over heels, goddess of mine,
Your curls touching my face and now I can fly
You brought my life back,
The glory you found,
I'm in deep debt, without you I wouldn't surviveCaptcha
Widget
Liedje Takida Curly Sue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Curly Suemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Curly Sue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Curly Sue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.