DHC(Taking my life)
(Step on my pride)

I'm dying, trying to figure it out
The reason for me to give
Sometimes I'm closer to the answer than this
And I can't stand not knowing it

Answer all my questions now
I can't stand an other lie

I'm dying, just trying to figure it out
Just what the hell I'm doing here
Your leeches are crawling right under my skin
The end for me is not with you

Answer all my questions now
I can't stand an other lie

(Taking my life)
Why can't I
(Ruin my soul)
hide from you?
(Step on my pride)
You're pulling me down

(Taking my time)
Poisoned eyes
(Tear out my heart)
You got them too
(Killing my mind)
I think it's your Dirty Hollow Crown

Answer all my questions now
I can't stand an other lie

(Taking my life)
Why can't I
(Ruin my soul)
hide from you?
(Step on my pride)
You're pulling me down

(Taking my time)
Poisoned eyes
(Tear out my heart)
You got them too
(Killing my mind)
I think it's your Dirty Hollow Crown

(Taking my life)
Why can't I
(Ruin my soul)
hide from you?
(Step on my pride)
You're pulling me down

(Taking my time)
Poisoned eyes
(Tear out my heart)
You got them too
(Killing my mind)
I think it's your Dirty Hollow CrownCaptcha
Liedje Takida DHC is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied DHCmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida DHC downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje DHC in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.