Die Alone


Are you colder now, are you colder than the water?
Is your heart alive, your heart is so much older?

When you will find out there will be no doubt
There is no way back home
Waiting for the day, it will come your way
The greatest fear die alone

You're helpless now and you're about to fall
You wanna change, yeah you want to remember it all
It's darker now and you think you're all alone

And you will find out there will be no doubt
There is no way back home
Waiting for the day, will it come your way
The greatest fear die alone

Moving closer let go
Getting weaker and still you don't know
Why tomorrow comes alone
And now it's gone

Are we seeking life, are we feeding from pain?
I can hear you cry, are you feeling the same?
I can see it now you are leaving today

Are we seeking life, are we feeding from pain?
I can hear you cry are you feeling the same?
Swallow the pride
Don't think of tomorrow, don't think of today
Don't think of tomorrow, don't think of today
Don't think of tomorrow, don't think of todayCaptcha
Widget
Liedje Takida Die Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Die Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Die Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Die Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.