Easy


Tell me the reason, tell me you're sorry, and tell me you're lost
Head to the water, head to the fire, head to the rocks
You're haunting me, it feels alive when you're on
In the city, in your castle, in your love
Well Im easy, I'm gone
Well Im easy, I'm gone
Well Im easy, I'm gone
Well Im easy, I'm gone
Hold my head up, hold my head up, is it love
My desire, can you feed me, twist and turn
You're haunting me, it feels alive when you're on
In the city, in your castle, in your love
Well Im easy, I'm gone
Well Im easy, I'm gone
Well Im easy, I'm gone
Well Im easy, I'm gone
I sit and wait
I will not ever pardon
I sit and wait
I will not ever pardon
I sit and wait
I will not ever pardon
I sit and wait
I will not ever pardon
Help, Help
My desire Im feeling tired
When the lights up you're on your own
Cant stay now you're with a liar
Well Im easy and Im gone
Well Im easy
Well Im easy
Well Im easy
I sit and wait
I will not ever pardon
I sit and wait
I will not ever pardon
I sit and wait
I will not ever pardon
I sit and wait
I will not ever pardon
Well Im easy
Well Im easy
Well Im easy
Well Im easy, I'm goneCaptcha
Widget
Liedje Takida Easy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Easymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Easy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Easy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.