Give Into MeI'm falling down on you, where are you from?
What else can I do? You're so beautiful, how can I go on?
If I loose it all, would you go down on me?
And I don't even know, the things you want me to see

I'm waiting for you, thinking of you
Give into me, I'll make you blue
I wanna know if you feel the same
You're mine, I'm ridin' high like an aeroplane

I wanna give you what you need
But I don't dare to ask
I got no self-esteem
I don't blame my past

I'm waiting for you, thinking of you
Give into me, I'll make you blue

I wanna know if you feel the same
You're mine, I'm ridin' high like an aeroplane x3

Ridin' high,
ridin' high,
ridin' high,
ridin' high, yeah
Ridin' high,
ridin' high,
ridin' high, yeah
YeahCaptcha
Widget
Liedje Takida Give Into Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give Into Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Give Into Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give Into Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.