Halo


My heart is pounding,
The blood is streaming,
My friends
And I can't be whole again,
I can't be whole again,
I'm sorry

The poison's inside now
The soul's not aching,
I'm scared
Cause I will not love again,
I will not love again,
It kills me inside,
It kills me inside

You have a credulous mind, it's not a halo
Showing it in front of your eyes
I have a devil inside, he can't say no
Put me to sleep, no more lies, it's over

The river runs red now,
My friends
And it will turn red again,
It will turn red again
Open your eyes,
Open your eyes

You have a credulous mind, it's not a halo
Showing it in front of your eyes
I have a devil inside, he can't say no
Put me to sleep and bury the lies

The bond is wasted, your trust will fall
My journey starts when the grim reaper calls
Goodbye to you,
Goodbye to you,
Goodbye to you
It's over now

You have a credulous, mind it's not a halo
Showing in front of your eyes
I have a devil inside, he can't say no
Put me to sleep and bury the lies, it's over

There is no Halo
There is no halo,
My friendsCaptcha
Widget
Liedje Takida Halo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Halomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Halo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Halo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.