Have You Waited Long


I need you; I need you but now Im late
I want you; I want you but not today

Have you waited long?

I know you, I know you, you know me
Im easy, Im easy thats the key

Have you waited long, I thought I heard you crying
Have you waited long, you got to keep on trying
I need youCaptcha
Widget
Liedje Takida Have You Waited Long is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have You Waited Longmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Have You Waited Long downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have You Waited Long in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.