It's A SinWhen I look back upon my life
It's always with a sense of shame
I've always been the one to blame

For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too
It's a, it's a, it's a, it's a sin

It's a sin

Everything I've ever done
Everything I ever do
Every place I've ever been
Everywhere I'm going till
It's a sin

At school they taught me how to be
So pure in thought and word and deed
They didn't quite succeed
For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too
It's a, it's a, it's a, it's a sin

It's a sin

Everything I've ever done
Everything I ever do
Every place I've ever been
Everywhere I'm going till
It's a sin

Father forgive me, I tried not to do it
Turned over a new leaf, then tore right through it
Whatever you taught me, I didn't believe it
Father, you fought me, 'cause I didn't care
And I still don't understand

So I look back upon my life
It´s always been sense of shame
I've always been the one to blame

For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too
It's a, it's a, it's a, it's a sin

It's a sin

Everything I've ever done
Everything I ever do
Every place I've ever been
Everywhere I'm going till - it's a sin
It's a, it's a, it's a, it's a sin
It's a, it's a, it's a, it's a sinCaptcha
Widget
Liedje Takida It's A Sin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's A Sinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida It's A Sin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's A Sin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.