It's The Booze TalkingI can never repay it, I can never repay it, I can never repay it
First time, started out like friends
But now I don't know
Your wish is to get me drunk
You're a bottle with soul
Is it because that I don't wanna change?
Is it really so hard to quit this game?
Now tell me
Come as you are, show me the way
Hold back my tears, come back and stay
Come as you are, show me the way
Hold back my tears, come back and stay
I can never repay it, I can never repay it, I can never repay it
Alright are you going home, please come to me
I quit, I'm sober now and it's scaring me
Is it because that I don't wanna change?
Is it really so hard to quit this game?
Now tell me
Come as you are, show me the way
Hold back my tears, come back and stay
Come as you are, show me the way
Hold back my tears, come back and stay
I will always search your wisdom
It's coming over me
Your taste is just like heaven
And it will always set me free
Come as you are, show me the way
Hold back my tears, come back and stay
Come as you are, show me the way
Hold back my tears, come back and stayCaptcha
Widget
Liedje Takida It's The Booze Talking is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's The Booze Talkingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida It's The Booze Talking downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's The Booze Talking in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.