Old


Are you colder now,
Are you colder than the wather?
Is your heart alive?
Your heart is so much older
You can't go back; soon your heart will be on attack, oh life
Youre helpless now,
You can do nothing at all
You wanna change,
Yeah you want to remember it all
Its darker now and,
You think you're all alone
You can't go back; soon your heart will be on attack, oh life
You can't go back; soon your heart will be on attack, oh life
Let go well see you again, oh no,
Im still your friend,
This time you are through,
You have been to the end
Let go well see you again
Are we seeking life,
Are we makers of pain?
I can hear you cry,
Are you feeling the same?
I can see it now,
Are you leaving today?
I can see it now,
Are you leaving today?
Are we seeking life,
Are we makers of pain?
I can hear you cry,
Are you feeling the same?
Don't think of tomorrow,
Don't think of today
Don't think of tomorrow,
Don't think of today
Don't think of tomorrow,
Don't think of todayCaptcha
Widget
Liedje Takida Old is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Old downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Old in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.