Ponder


I know the days,
The days when I fall,
I been down but I'm seeking

It seems like you're there,
To carry me home
All the way home

Go troubles away,
It's not enough
Hold me now cause I'm dreaming

When everything goes by,
Will you help me love? [x5]

Come as you are,
And tell me it straight,
You're in tears but I need it

I found a sin of my own,
Will you help me love? [x5]

Ah, when I runaway
I feel that Way again
Come time
When I find a way
To take this pain away

Come On!

Ah, when I runaway
I feel that Way again
Come time
When I find a way
To take this pain away

Ah, When I runaway
I feel that Way again
Come time
When I find a way
To take this pain awayCaptcha
Widget
Liedje Takida Ponder is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pondermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Ponder downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ponder in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.