Unstabilized


The sky is crying now and I don't mind it, no I don't mind it at all
My fear is caving in and I don't mind it, no I don't mind it at all
I feel unstable now and I don't mind it, no I don't mind it at all
I hear you crying on the floor and I don't care anymore
I try to hurt myself and I don't mind it, no I don't mind it at all
You always say what's on your mind; you really know I'm not that kind

How will I ever find myself dying alone?
Will you follow me again?
How will I ever, I think I need somebody to change
Will you be my friend?

My thought is insecure and I don't mind it, no I don't mind it at all
I can't believe what's in my head; sometimes I wish I was dead

I'm lost this time all the way, you fill me in and you can't explain
You had enough and I do care, say what's wrong and I'll try to be thereCaptcha
Widget
Liedje Takida Unstabilized is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Unstabilizedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Unstabilized downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Unstabilized in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.