Songtekst van The Addrisi Brothers: Slow Dancin' Don't Turn Me On

Slow Dancin' Don't Turn Me On


Slow dancing, it don't turn me on
I know that chicks like to boogie to the beat in the song
Cause if the beat's slow the ladies won't dance
And if they won't dance I don't stand a chance
Somebody please tell the record man
To play a disco song so the ladies will dance
Slow dancin oh how shy they can get
Chicks don't like dancin too close to
Some new dude they just met
Cause when yuou dance slow there's nothin to say
And if he comes on strong she can't get away
Somebody play some rock and roll
So I can shake and bake some sweet woman's soul
I'm lady lookin but I can't get cooking
With slow dancin, dancin

Slow dancin, it don't turn me on
I know that chicks like to boogie to the beat in the song
They like to drink slow and dance real fast
There wear their jeans so tight and wiggle their class
But when they dance slow I just can't tell
If all the moving parts are put together so well
Somebody please tell the record man
To play a disco song
So the ladies will dance
(Repeat chorus)Captcha
Widget
Liedje The Addrisi Brothers Slow Dancin' Don't Turn Me On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Slow Dancin' Don't Turn Me Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Addrisi Brothers Slow Dancin' Don't Turn Me On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Slow Dancin' Don't Turn Me On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.