Songtekst van The Blue Dogs: Will It Go 'round In Circles

Will It Go 'round In Circles


I've got a song that ain't got no melody
I'm gonna sing it to my friends
I've got a song that ain't got no melody
I'm gonna sing it to my friends

Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky
Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky

I got a dance it ain't got no steps
Gonna let the music move me around
I got a dance it ain't got no steps
Gonna let the music move me around

Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky
Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky

I got a story that ain't got no moral
Gonna let the bad guy win every once in a while
I got a story that ain't got no moral
Gonna let the bad guy win every once in a while

Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky
Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the skyCaptcha
Liedje The Blue Dogs Will It Go 'round In Circles is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Will It Go 'round In Circlesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Blue Dogs Will It Go 'round In Circles downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Will It Go 'round In Circles in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.