Speed Demon


Out to kill, baby, I'm a ready to go
I'm a speed demon looking for a one-night show
Don't try to stop me, I'm a reckless heart
Get outta my way, 'cause I'll rip you apart

'Cause I'm a speed demon, baby,
I wanna let it go
Speed demon, baby
Just gotta rock 'n' roll
Speed demon, baby
Just wanna get it tonight

Come over here, man, wanna be my ride?
Keep the windows up so we can both get high
So you say you're gonna show me how to have some fun
Step aside, boy, I'll show you how it's done

'Cause I'm a speed demon, baby,
I wanna let it go
Speed demon, baby
Just gotta rock 'n' roll
Speed demon, baby
I wanna get it tonight

Don't have to give it up
Just wanna live it up
Just gotta let it go
I wanna rock 'n' roll
Speed demon, baby
Just wanna get it tonight
Tonight

Speed demon, baby
Speed demon, baby
Speed demon, babyCaptcha
Widget
Liedje The Donnas Speed Demon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Speed Demonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Donnas Speed Demon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Speed Demon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.