Songtekst van The Everly Brothers: When Will I Be Loved

When Will I Be Loved


I've been made blue, I've been lied to
When will I be loved
I've been turned down, I've been pushed "?round
When will I be loved

When I meet a new girl that I want for mine
She always breaks my heart in two, it happens every time
I've been cheated, been mistreated
When will I be loved

When I meet a new girl that I want for mine
She always breaks my heart in two, it happens every time
I've been cheated, been mistreated
When will I be loved

When will I be loved
FADE
When will I be lovedCaptcha
Widget
Liedje The Everly Brothers When Will I Be Loved is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When Will I Be Lovedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Everly Brothers When Will I Be Loved downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When Will I Be Loved in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.