Look After You


If I don't say this now
I will surely break
As I'm leaving the one
I want to take
Forgive the urgency but
Hurry up and wait
My heart has started to separate

Oooh, Oooh,
Be my baby
Oooooh
Oooh, Oooh,
Be my baby
I'll look after you

There now, steady love,
So few come and don't go
Will you want to ,
Be the one I always know
When I'm losing my control,
The city spins around
You're the only one
Who knows, you slow it down

Oooh, Oooh,
Be my baby
Ooooooh,
Oooh, Oooh,
Be my baby
I'll look after you
And I look after you

If ever there was a doubt
My love, she leans into me
This most assuredly counts
She says most assuredly

Oooh, Oooh,
Be my baby
I look after you
After you
Oooh, Oooh,
Be my baby
Ooooooh,

It's always have and never hold
You've begun to feel like home
What's mine is yours to leave or take
What's mine is yours to make your own

Oooh, Oooh
Be my baby
Ooooooh,
Oooh, Oooh,
Be my baby
Ooooooh,
Oooh, Oooh,
Be my baby
Ooooooh,
Oooh, Oooh,
Be my baby
OooooohCaptcha
Liedje The Fray Look After You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Look After Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Fray Look After You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Look After You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.