Songtekst van The Kelly Family: A Hard Days Night

A Hard Days Night


It's been a hard days night and I've been working like a dog
It's been a hard days night, I should be sleeping like a dog
But when I get home to you, I find the thing that you do
Will make me feel alright

You know I work all day, to get some money, to buy you things
And it's worth it just to hear to say, you're give me everything
So why I love came home, cause when I get you alone
You know I'll be okay

When I'm home, everything seems to be alright
When I'm home, feeling you holding me tight, tight yeah

It's been a hard days night and I've been working like a dog
It's been a hard days night, I should be sleeping like a dog
But when I get home to you, I find the things that you do
Will make me feel alright

You know I feel alright
You know I feel alrightCaptcha
Widget
Liedje The Kelly Family A Hard Days Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Hard Days Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Kelly Family A Hard Days Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Hard Days Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.