Break Free


I want to break free with my heart
With my soul with my hands
I´ll do it all with my hands
With my will there´s a way

Oh there´s a way
Oh there´s a way

Life is hard and beautiful
That´s why I wanna break free
When it´s hard I break the ice
When it´s nice it turns fire

Oh burning fire
Oh burning fire
I was gone and I was dreaming
That nobody liked me anymore
All alone under the water and I knew
My heart was in there (2*)
I want to dance free till I fly
With my soul with my hands
I won´t stop smiling for my treasure
Family and me and me

Oh burning fireCaptcha
Widget
Liedje The Kelly Family Break Free is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Break Freemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Kelly Family Break Free downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Break Free in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.