Songtekst van The Mills Brothers: Queen Of The Senior Prom

Queen Of The Senior Prom


Little girl, all the world will be yours tonight
My queen of the senior prom
And some day you'll recall, being belle of the ball
In your beautiful gown of white

But the years disappear, fading out of sight,
And leave only memories
So if you have a chance, wont you save me a dance
My queen of the senior prom

My sweet co-ed, my curly head,
Your mothers pride and joy,
Here comes your date, don't let him wait
He sure is a lucky boy

Run along, run along, little girl of mine,
But sweetheart before you go,
Your dad has the right to a kiss goodnight,
My queen of the senior promCaptcha
Liedje The Mills Brothers Queen Of The Senior Prom is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Queen Of The Senior Prommits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Mills Brothers Queen Of The Senior Prom downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Queen Of The Senior Prom in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.