Songtekst van The Mills Brothers: Standing On The Corner

Standing On The Corner


Standing on the corner
Watching all the girls go by
Standing on the corner
Watching all the girls go by

Brother, you don't know
A nicer occupation
Matter of fact
Neither do I

Than standing on the corner
Watching all the girls
Watching all the girls
Watching all the girls go by

I'm the cat
That got the cream
Haven't got a girl
But I can dream

Haven't got a girl
But I can wish
So I'll take me
Down to Main street
And that's where I
Select my imaginary dish

Standing on the corner
Watching all the girls go by
Standing on the corner
Giving all the girls the eye

Brother, you must have
A rich imagination
Give it a whirl
Give it a try

Try standing on the corner
Watching all the girls
Watching all the girls
Watching all the girls go by

Oh, I'm standing on the corner
Watching all the girls go by
Go by, go by, go by
Yes, I'm standing on the corner
Watching all the girls go by
What are you standing there for

Brother, you don't know
A nicer occupation
Matter of fact
Neither do I

Than standing on the corner
Watching all the girls
Watching all the girls
Watching all the girls going byCaptcha
Liedje The Mills Brothers Standing On The Corner is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Standing On The Cornermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Mills Brothers Standing On The Corner downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Standing On The Corner in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.