Songtekst van The Mills Brothers: You Always Hurt the One You Love

You Always Hurt the One You Love


You always hurt the one you love
The one you shouldn't hurt at all
You always take the sweetest rose
And crush it till the petals fall

You always brea-eak the kindest hear-eart
With a hasty word you can't recall, so
If I broke your heart la-ast night
It's because I love you most of all

You always hurt the one you lo-ove
The one you shouldn't hurt at all
You always take the sweetest ro-ose
And crush it till the petals fa-all

You always break the kindest heart
With a hasty word you can't recall
So-o if I broke your heart last night
It's because I love you mo-ost of a-all

You always hurt the one you love
The one you shouldn't hurt at all
You always take the sweetest rose
Crush it, ti-ill the petals fall

You always brea-eak the kindest heart
With a hasty word you can't recall, so
If I broke your heart last night
It's because I love you most of allCaptcha
Liedje The Mills Brothers You Always Hurt the One You Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Always Hurt the One You Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Mills Brothers You Always Hurt the One You Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Always Hurt the One You Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.