Songtekst van Thelma Houston: Don't Leave Me This Way (Looking For Mr Goodbar)

Don't Leave Me This Way (Looking For Mr Goodbar)


Houston, Thelma
"Don't Leave Me This Way"
Don't leave me this way
I can't survive I can't stay alive, without your love
Oh baby Don't leave me this way, no
I can't exist I'll surely miss your tender kiss
Don't leave me this way
Ahhh, baby! My heart is full of love and desire for you
Now com'on down and do what you gotta do
You started this fire down in my soul
Now can't you see it's burning outta control
Com'on, satisfy the need in me
'Cause only your good lovin' can set me free
Don't, don't you leave me this way, no
Don't you understand I'm at your command
Oh baby please, please, don't leave me this way
nooo baby
Don't leave me this way, no
I can't survive I can't stay alive without your love
Baby, don't leave me this way
Ahhh, baby! My heart is full of love and desire for you
So com'on down and do what you got to do
You started this fire down in my soul
Now can't you see it's burning out of control
So com'on, satisfy the need in me
'Cause only your good lovin' can set me free
Need you lovin', baby need it need it
Satisfy the need in me
Satisfy the need in me
Well baby, come and satify the need in me
Whoa baby, come and satify the need in me
Oh baby Don't leave me this way
Don't leave me this way
No, don't leave me this way
No, don't leave me this way, baby
Don't, baby Don't leave me this way babe Oh, babyCaptcha
Liedje Thelma Houston Don't Leave Me This Way (Looking For Mr Goodbar) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Leave Me This Way (Looking For Mr Goodbar)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Thelma Houston Don't Leave Me This Way (Looking For Mr Goodbar) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Leave Me This Way (Looking For Mr Goodbar) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.