Hysterical Bending


Hysterical bending
Can't speak
Hysterical woman
Screams I think
A head holds the bending
A woman can't be helped
This river runs
Like water through hell
What am I doing on a mountain
Green water to flame
This trance says
I can't be contained
Tributaries fly
Hold this solid
Melt this solid
Rain rain
A girl's body is solid
How do I melt
How do I melt
Without dying
Hysterical woman
Can't speak
Hysterical woman
Screams I think
This river runs
Like water through hell
What am I doing on a mountain
I hate the rain
This trance says
I can't be contained
Fly babies fly
Hold this solid
Melt this solid
Rain rainCaptcha
Widget
Liedje Throwing Muses Hysterical Bending is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hysterical Bendingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Throwing Muses Hysterical Bending downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hysterical Bending in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.