Songtekst van Tift Merritt: Morning Is My Destination

Morning Is My Destination


With the city closed for evening and the streets dressed up in rain,
My sweet man, do you have some place to get to?

Morning is my destination See me through
Morning is my destination See me through

Night's not always free and easy, the way it is in my mind
If I should find I need some help from you,

Morning is my destination See me through
Morning is my destination See me through

Daybreak's broken light is as far away as I feel tonight,
But I can go it if I can show it to you

Morning is my destination See me through
Morning is my destination See me throughCaptcha
Liedje Tift Merritt Morning Is My Destination is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Morning Is My Destinationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Morning Is My Destination downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Morning Is My Destination in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.