Neighborhood


I saw you with somebody, that you don't love
You like to show her off, you like to think highly of
The easy mistake that you made, she's a friend of a friend
A pretty fight in a dress, just a goodbye again

CHORUS
Baby, you can't run round
Honey, it don't look good
Baby, you can't run round
With just anybody in the neighborhood

It's someone else's dishes, someone else's window
Someone else's engine, underneath someone else's radio
I know what they told you Cause I've seen the way that they do
I'm sick of the hard way I'm gonna walk right up to you
(Tell you, honey)

CHORUS

Go on and take my midnight
Go on and take it down
Go on, give it away, baby
To the stranger you are living for
What stranger are you living for, now?

SOLO

CHORUS 2xCaptcha
Liedje Tift Merritt Neighborhood is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Neighborhoodmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Neighborhood downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Neighborhood in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.