Papercut


Under the skin,
But no further in
I've seen it before
I was hoping for more

If I could choose,
I'd rather a bruise
I'd just rather lose
Than hear another excuse

You're just a paper cut,
I can't see why it would hurt,
I don't know why it would hurt but it does

I live in the air
That's open and bared,
I've never been scared
Of a little red

You're just a paper cut
I don't know why it would hurt
I can't see why it would hurt but it does

So I make my escape from all of this plastic tape
Where you play it so straight, so safe, so safe
My heart will open again, reach way down and deep in
It won't take very long
This mark will be gone

You're just a paper cut
I don't know why it would hurt,
I can't see why it would hurt but it doesCaptcha
Widget
Liedje Tift Merritt Papercut is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Papercutmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Papercut downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Papercut in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.