Lemon Tree


When I was just a lad of ten, my father said to me,
"Come here and take a lesson from the lovely lemon tree"
"Don't put your faith in love, my boy," my father said to me,
"I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree"

Chorus:
Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet,
But the fruit of the lemon is impossible to eat
Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet,
But the fruit of the lemon is impossible to eat

One day beneath the lemon tree, my love and I did lie,
A girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky
We passed that summer lost in love, beneath the lemon tree,
The music of her laughter hid my father's words from me

Chorus

One day she left without a word, she took away the sun
And in the dark she left behind, I knew what she had done
She left me for another, it's a common tale but true,
A sadder man, but wiser now, I sing these words to youCaptcha
Widget
Liedje Trini Lopez Lemon Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lemon Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Trini Lopez Lemon Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lemon Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.