PrideI've been a coward
And I've run away
But I'll be a hero today
It's caution to the wind
This time I will be satisfied
I'll keep on going
And forget my pride
Forget my foolish pride

It's important
Take it seriously
Don't run away
No
Don't turn away
No
Don't turn
I'm showing all my hand
Say yes
And we can hug and kiss
Say no
But it won't stay like this
Forget your foolish pride

Say yes
And we can hug and kiss
Say no
But it won't stay like this
Forget your foolish pride

I've been a fool
I can see it now
But I'll be a wise man today
No grass under my feet
This time we're gonna get it right
A stupid quarrel
Won't upset our lives
Forget this foolish prideCaptcha
Widget
Liedje U2 Pride is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pridemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U2 Pride downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pride in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.