Happiness


I was born with so much love I burst each time the sun rises
I reserved the hurt I feel to make happy suprises
In my heaven here on earth I found my paradise
All the laughter in my heart I credit to your smile
Happiness is seeing all the stars in your eyes
Happiness is knowing you are loved
I berode the fears I had and sorted them all out
Took a love offered me and pushed away the dark
In my heaven here on earth I found my paradise
What a satisfying feeling reaching for the skies
Happiness is seeing all the stars in your eyes
Happiness is knowing you are loved

(instrumental break)

Oh oh oh, in my heaven here on earth I found my paradise
What a satisfying feeling reaching for the skies
Happiness is seeing all the stars in your eyes
Happiness is knowing you are loved

I berode the fears I had and sorted them all out
Took a love offered me and pushed away the dark
In my heaven here on earth I found my paradise
What a satisfying feeling reaching for the skies
Happiness is seeing all the stars in your eyes
My happiness is knowing you are loved

(instrumental part until end)Captcha
Widget
Liedje UB40 Happiness is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Happinessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje UB40 Happiness downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Happiness in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.