Light My Fire


(Jim Morrison, John Densmore, Ray Manzarek, Robby Krieger)

You know that it would be untrue
You know that it would be lie
If i was to say to you
Girl we couldn't get much higher

The time to hesitate is true
No time to wallow in the mire
Try now we can only lose
And our love becomes a funeral fire

The time to hesitate is true
No time to wallow in the mire
Try now we can only lose
And our love becomes a funeral fire

[Chorus:]

Come on baby light my fire
Come on baby light my fire
Try to set the night on fire

The time to hesitate is true
No time to wallow in the mire
Try now we can only lose
And our love becomes a funeral fire

[Chorus]

You know that it would be untrue
You know that it would be a lie
If i was to say to you
Girl we couldn't get much higher

[Chorus]Captcha
Liedje UB40 Light My Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Light My Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje UB40 Light My Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Light My Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.